Voľby prezidenta SR v roku 2024 - 2. kolo

2. kolo Volieb prezidenta SR - 6.4.2024

Oznamujeme občanom, že 2. kolo Volieb prezidenta SR sa uskutočnia v sobotu 6. apríla 2024 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. v klube pri parku. Volič preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom.

Voliči, ktorí sa zo závažných - zväčša zdravotných - dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku na OcÚ, č.tel. 0915736779.

zápisnica