Zmena v triedení odpadov

od 1. apríla 2024

Od 1.4.2024 sa menia podmienky pre triedený zber odpadov, obec v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen a. s. musela pristúpiť k zmenám, bližšie informácie sú uvedené v liste. 

Zároveň zverejňujeme kalendár vývozu odpadu na 2. štvrťrok 2024

Do domácností budú začiatkom apríla distribuované obálky, v ktorých budú dve vreciažlté na plasty, tetrapaky a drobné kovy a modré na papier. Termíny vývozu vriec sú uvedené v kalendári vývozu. Pokiaľ nebude pred prvým vývozom občanom stačiť jedno vrece, môžu si prísť pre ďalšie na obecný úrad. 

Spoločnosť Márius Pedersen bude vyvážať len originálne vrecia, teda žlté a modré. Zber bude zabezpečený výlučne z vriec na to určených, nie z nádob vo vlastníctve občana. 

Bližšie informácie sú uvedené v liste. Zároveň v obálke dostanete plastové puzdro na žetón s páskou, ktoré je potrebné umiestniť na smetnú nádobu, aby ste žetóny nevkladali do mikroténových sáčkov alebo nelepili na smetnú nádobu, čo sťažuje manipuláciu so žetónmi pracovníkom zberovej spoločnosti.