Obec Beckov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana od 1.7.2024

Vyhlásenie výberového konania - tu