Voľby do európskeho parlamentu 2024

8. jún 2024

Obec Beckov má 1 volebný okrsok - klub pri parku bude volebná miestnosť - INFO

vydanie hlasovacieho preukazu

zverejnenie elektronickej adresy:

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Informácie

Obec BECKOV, v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je beckov@obec-beckov.sk

V Beckove, 14.3.2024

zápisnica


pdfZápisnica z volieb do EP 8.6.2024