Voľby prezidenta SR v roku 2024

23. marec 2024

Obec Beckov oznamuje - volebný okrsok v klube pri parku

Obec Beckov oznamuje - elektronická adresa

Zverejnenie elektronickej adresy obce - hlasovací preukaz

Zverejnenie elektronickej adresy obce - delegovanie člena OVK

Voľby prezidenta SR - kandidáti