Zberný dvor obecnej prevádzky

v roku 2024

bude otvorený podľa plánu nasledovne - termíny 

Aktuálne informácie k vývozu komunálneho odpadu budú zverejňované obecným rozhlasom, na web-stránke a  Facebooku obce, prostredníctvom MUNIPOLIS, príp. v Beckovských novinách.

Kalendár zberu komunálneho odpadu na január - marec 2024