Oznámenie o strategickom dokumente

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2023 - 2029 s výhľadom do roka 2050

Oznámenie verejnosti o strategickom dokumente

v prípade záujmu sa môžu občania s týmto dokumentom oboznámiť na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia alebo tu: dokument