Pozvánka na zasadnutie OZ

27.10.2023 o 17,30 na OcÚ v zasadacej miestnosti

program - zápisnica