Trenčianske múzeum

ponúka pracovné miesto

Kúria Ambrovec

správca objektu, sprievodca, pokladník