Pichli vidly v Beckove

2. októbra 2023 o 19. hod v KD

Lístky si môžete zakúpiť v predpredaji na OcÚ u p. Badžgoňovej (redakcia BN) v pracovných dňoch od 18.9.2023 v úradných hodinách.