Verejná obchodná súťaž

MULTICAR 25M ŠPZ 221AE

odpredaj prebytočného majetku obce - Multicar 25M ŠPZ221AE