Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

8.9.2023 v klube pri parku o 17,30 hod

pozvánka