Dotazníkový prieskum

MAS

Vážení obyvatelia, 

obec ako člen MAS bola požiadaná o spoluprácu pri elektronickom vyplnení a distribúcii dotazníka - link: https://forms.gle/XxdAE1DsoAdcJRBTA

 Cieľom dotazníkového prieskumu je zistiť u širokej verejnosti z územia MAS ich znalosti o eurofondoch, o našej MAS, o súčasnej komunikácii a podľa toho nastaviť marketingové komunikačné nástroje nato, aby sme sa efektívne vedeli verejnosti prezentovať a komunikovať s ňou.

 Mgr. Branislav Bernátek, projektový manažér

MAS ZO BTMMB