Voľby do NR SR - výsledky

30. september 2023 - sobota - 7.00 - 22.00 hod - sála kultúrneho domu

Voľby do NR SR v roku 2023 

zápisnica  - ako sme volili v Beckove (porovnanie so SR)