Územné rozhodnutie

Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby