Návrh VZN č. 2/2023

VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území Obce Beckov

návrh VZN č. 2/2023