Slovenská správa ciest informuje

Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota - povolenie na úplnú uzávierku cesty 

od 20.4.2023 do 31.8.2023

oznam