Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

piatok o 17,30 v zasadačke OcÚ

pozvánka 

zápisnica