Pietny akt kladenia venca k pomníku padlým v parku

utorok 4. apríl 2023 o 19,40 hod

Podujatie začína lampiónovým sprievodom od budovy školy o 19,30 hod do parku pod hradom