Vyšli Beckovské noviny č. 1/2023

prílohy: Separovanie komunálneho odpadu - Vyhlásenie o poukázaní dane - 2% pre školu

BN č. 1/2023