Beckovské fašiangy 2023

sa uskutočnia v školskom areáli od 12. hod

pozvánka 

fotografie sú v časti OBČAN - UDALOSTI - 2023

tu: https://www.obec-beckov.sk/sk/udalosti/492-2023-beckovske-fasiangy