Prehľad podujatí v roku 2023

podujatia 2023

Kultúrna komisia pripravuje na Dni obce a Gazdovské trhy - do 15.8.2023 sa môžu prihlásiť súťažné tímy