Prehľad podujatí v roku 2023

podujatia 2023 - pripravili Obec Beckov a kultúrna komisia, Hrad Beckov, OŠK Slovan Beckov, ZŠ s MŠ J.M. Hurbana, iní