Obyvateľom Beckova

prajeme

šťastné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2023!