Zmena vo vývoze papiera a plastov

od 1.1.2023

zmena vo vývoze papieru a lepenky a plastov, obalov z kovu, kompozitov a tetrapakov