Západoslovenská distribučná, a.s. - VÝZVA

na odstránenie stromov a iných porastov v blízkosti energetických zariadení do 31. januára 2023

výzva