Výsledky volieb v obci Beckov

vo voľbách do orgánov samosprávy obce 29.10.2022

zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obce