Pozvánka na zasadnutie OZ

29. zasadnutie OZ sa uskutoční v piatok o 17,30 h v školskej jedálni

Pozvánka na zasadnutie OZ 23.9.2022