Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Beckove a pre voľby starostu obce v Beckove

kandidáti pre voľby starostu - poslancov OZ