Návrh VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na činnosť škôl

návrh VZN č. 1/2022