Beckovské noviny č. 4/2022

Vyšli BN č. 4/2022 - občania s trvalým pobytom v obci ich dostali do svojich schránok.