Spisovateľka Martina Monošová príde na besedu v novembri

Obecná knižnica v Beckove sa ospravedlňuje svojim čitateľom - beseda so spisovateľkou sa prekladá na november - presný dátum dáme včas vedieť.

plagát