DNI OBCE 2022

Obec Beckov & kultúrna komisia pozývajú na Dni obce, ktoré sa uskutočnia v sobotu a nedeľu v parku pod hradom


plagát 

fotky z podujatia: 

https://www.facebook.com/obecbeckov/photos/pcb.3242827479268584/3242820535935945/