Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom

VYHLASUJE

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v ú. o. okresu Nové Mesto nad Váhom

od 14.7.2022 od 8.00 hod do odvolania.

vyhlásenie