Pozvánka na zasadnutie OZ

28. obecné zastupiteľstvo sa koná v jedálni ZŠ s MŠ 14. júna 2022 o 17,30h

pozvánka