Malebná cesta dolu Váhom z Trenčína do Beckova

k 200. výročiu plavby Alojza Medňanského dolu Váhom

Pozvánka pre občanov Beckova: 

Plavba z Trenčína do Beckova ,,Malebná cesta dolu Váhom"

Tento rok práve začiatkom leta si pripomenieme 200. výročie pamätnej plavby. 

Barón Alojz Medňanský patril v prvej polovici 19. storočia k najznámejším publicistom v Uhorsku. Zaujímal sa o národopis, históriu aj prírodovedu a v mnohých svojich článkoch sa tejto problematike venoval. Uskutočnil viacero plavieb po Váhu. Tieto absolvoval tak, ako doba ponúkala s Liptovskými pltníkmi, splavujúcimi stavebné drevo z Tatier do Pešti. Malebná cesta dolu Váhom, je historicky prvý cestopis o Slovenskej krajine. Pre nás Beckovanov je dôležité, že vzišiel z pera nášho rodáka. Máme byť právom na koho hrdí. 

 Plavba po „rieke našej rodiny“, ako ju nazval v oslavnej básni Andrej Sládkovič, ponúka úžasný zážitok v každej dobe. Práve preto som sa rozhodol iniciovať pripomienkovú plavbu z Trenčína do Beckova. Najstarší občania Beckova sú poslednou generáciou, ktorí ešte na vlastné oči zažili pltníctvo na Váhu. Pltníctvo po vybudovaní vážskej kaskády v 50. rokoch nadobro skončilo. Dnešná doba ponúka plavby po Váhu v ľahkých a bezpečných plavidlách. Mnohí Beckovani s vodnou turistikou máme bohaté skúsenosti v rôznych krajinách sveta. Naším cieľom však je sprostredkovať nevšedný zážitok práve tým, ktorí takýto zážitok nepoznajú. Toto pripomienkové podujatie má za cieľ prežiť niečo nevšedné na nám najbližšej domácej rieke – Váh. Rieke, ktorá je pre mnohých nepoznaným priestorom. Pritom je to kus krásnej prírody, dnes už s čistou vodou a možnosťou pozorovania života rieky, ktorá tu preteká milióny rokov. 

V spolupráci a s podporou Obecného úradu v Beckove organizujem toto podujatie. Pripravíme všetko potrebné, pádla, vesty a lode. Plavíme sa 18 km, zhruba 5 hodín z Trenčína – Biskupíc do Beckova. Pre tých, ktorí nemajú žiadne alebo minimálne skúsenosti to budú veľké nafukovacie rafty pre 7 až 9 pasažierov + niekoľko dvojmiestnych lodí pre skúsenejších. Naším cieľom je účasť 45 ľudí, ktorí sú buď občania Beckova, alebo sú minimálne rodáci z Beckova.

Termín je sobota 4. jún. 

Deň predtým, v piatok 3. júna, sa uskutoční skrátená plavba pre žiakov základnej školy na trase Beckov – Zelená Voda s peším návratom detí po hrádzi domov. O tomto budú rodičia informovaní prostredníctvom základnej školy. 

Priebeh podujatia pre dospelých: V prvom rade je potrebné sa písomne prihlásiť na moju adresu anakonda@anakonda.sk . Nestačí ústne, ani telefonicky, láskavo písomne. 

Počet účastníkov je limitovaný počtom a kapacitou lodí; prosím, kto sa záväzne prihlási, nech sa aj akcie zúčastní! Kapacita miest je limitovaná množstvom prenajatých lodí. 

Sebestační vodáci, vlastniaci svoje vlastné plavidlo, sú vítaní v neobmedzenom množstve. Obecný úrad zabezpečí dopravu lodí na miesto štartu nákladným autom. Toto nech mi je tiež vopred avizované. 

Stretnutie účastníkov je v parku o 9.00 hod.

Odchod účastníkov je verejnou dopravou. Autobus odchádza 9:35 hod od Sv. Jána. 

Po príchode do TN-Biskupice presun asi 1km po hrádzi k Váhu pod nové stavidlá. 

Rozdanie viest, pádiel atď. a inštruktáž na suchu a na vode.

Plavba, 18 km, trvá štandardne s prestávkami okolo 5 hodín. Záleží od počasia a množstva zastávok, či dáme len pochodovú stravu, či priamo opekačku počas plavby. V tento deň o 15. hod totiž začína na futbalovom ihrisku program pre deti v rámci MDD.

Všetky ďalšie informácie: prihlásených budem informovať elektronickou poštou s predmetom „Malebná cesta“. Na adresy prihlásených budeme transparentne komunikovať, aby som každému zvlášť nemusel všetko opakovať ústne. 

Počet miest v raftoch, ktoré viem zabezpečiť, je limitovaný počtom 40. Nad tento počet už nevieme pribrať ďalších záujemcov, okrem tých, ktorí majú vlastné plavidlá. Vek a váha účastníkov nie je limitovaný.

Dobrá pohoda a chuť si aj zapádlovať, je od každého požadovaná

K lepšej predstave je tu video  z podobnej plavby: https://anakonda.sk/splavovanie-vahu/

S pozdravom všetkým Peter Ondrejovič