Výzva pre darcov krvi

ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove a Obec Beckov organizujú 2. ročník školskej kvapky krvi

Termín nahlásenia: do 20.05.2022

Miesto odberu: telocvičňa ZŠ s MŠ v Beckove

Dátum a čas odberu: 14.06.2022 od 8. do 10. hod

viac info: tu