Spomienkové oslavy 205. výročia narodenia J.M. Hurbana

Beckov - evanjelický kostol a. v. - začiatok o 9,30 hod

plagát 

Prvý jarný deň venovali v Beckove najvýznamnejšiemu rodákovi

Aktuálne správy 20. marca 2022 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2022/prvy-jarny-den-venovali-v-beckove-najvyznamnejsiemu-rodakovi.html?page_id=899253

V týchto dňoch by sa Jozef Miloslav Hurban dožil 205 rokov. Patrí k najvýznamnejším rodákom nielen obce Beckov, ale aj celého Trenčianskeho kraja. Jeho zásluhy si pripomenuli v mieste jeho rodiska – na beckovskej fare Evanjelickej cirkvi.

Medzi hosťami nechýbal ani predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý sa prítomným prihovoril priamo na službách Božích: „Jozef Miloslav Hurban bol človek, ktorý stál pri dôležitých míľnikoch slovenského národa. Patril k tým, ktorí mali pevný charakter a pre dobro druhých vedel obetovať skutočne mnoho. Práve výrok J. M. Hurbana Sláva národa hodná je obetí, charakterizoval celý jeho život,“ povedal trenčiansky župan.

Spomienkové podujatie sa z kostola presunulo do farskej záhrady, kde bol pri tejto príležitosti zasadený buk. Ten bude symbolizovať odkaz významného rodáka, ktorý je aj po 205 rokoch stále aktuálny. Osobnosť J. M. Hurbana si hostia následne uctili požením vencov k miestu, kde sa tento významný dejateľ narodil.                                                                                                              autor: lb