Rozpočet na rok 2022 - schválený

rozpočet na rok 2022 - schválený OZ dňa 5.11.2021 uz.č.292/2021