Október - mesiac úcty k starším

29. október 2021

V piatok popoludní 250 občanov obce Beckov veku 65 rokov a viac si prevzalo z rúk starostu obce Daniela Hladkého a pracovníčky OcÚ Antónie Bánovskej balíčky úcty - ako pandemickú náhradu za spoločné posedenie, ktoré obec tradične pripravuje pre seniorov v tomto období.