Koncert slovenskej a českej duchovnej piesne u františkánov

o 15. hod.

plagát