Obec Beckov vyhlasuje súťaž na odpredaj majetku

- doba zverejnenia: 15.10.2021 - 29.10.2021

Nákladné vozidlo kategórie N3 TATRA 815, rok výroby 1990

obchodná verejná súťaž - podmienky