Gazdovské trhy

Sobota - park pod hradom - od 14. hod - ak nebude pršať

Pripravila Kultúrna komisia 

Obrázky pozri na: https://www.obec-beckov.sk/sk/udalosti/375-gazdovske-trhy