Návrh VZN č.3/2021

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v Obci Beckov

návrh VZN č. 3/2021