Beckovské noviny

Vyšli BN č. 4. Občania s trvalým pobytom v obci ich dostali do svojich schránok.

BN 4_2021