Prerušenie dodávky el. energie

v pondelok 13.9.2021 bude prerušená dodávka el. energie v čase od 8. do 11. hod.