Testovanie na COVID-19

po 1.7.2021

Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom upozorňuje občanov, že po 1. júli 2021 testovacia stratégia Vlády SR jednoznačne preferuje RT-PCR (NAAT) testy. Rozdistribuované Ag testy zostávajú na mestách a obciach. Samosprávy ich môžu využiť iba v prípade vzniku lokálneho ohniska. Indikovať takéto pretestovanie musí podľa epidemiologických okolností RÚVZ.

   Od 1.7.2021 v okrese Nové Mesto nad Váhom vykonávajú testovanie tieto organizácie:

Ako zachrániť život s.r.o. v MOM na adrese Mýtna 146, Stará Turá, v pracovných dňoch pondelok – streda – piatok v čase od 08.00 do 10.00 hod.

Unilabs Slovensko, s.r.o., v MOM na ul. M.R. Štefánika 812/2, Nové Mesto nad Váhom, (modrý kontajner pri budove NsP  NMnV), v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 11.30 hod.

   Prihlasovanie na testovanie len cez link lab.online: https://sk.lab.online/

Od 5.7.2021 Poliklinika MarMedico, s.r.o., v MOM na ul. Piešťanská 1184/24, Nové Mesto nad Váhom,   v pracovných dňoch  pondelok – štvrtok – piatok v čase od 09.00 do 17.30 hod. 

   Všetky testovania sú spoplatnené: Ag test cca 20 EUR, PCR test cca 65 EUR.