Beckovské noviny

Vyšli Beckovské noviny č. 3. Obyvatelia obce ich dostanú do svojich schránok v priebehu štvrtka a piatka.

BN 3_2021