Prerušenie dodávky el. energie

17. júna 2021 budú bez dodávky el. energie v čase od 8,00 do 15,00 tieto domy:

zoznam domov