Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027 - oznámenie verejnosti

oznámenie

enviro-portál