Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beckov

vyhlásenie